Over Ons

We geloven niet in het opbouwen van afhankelijkheid.
Liever voorzien we mensen van vaardigheden die hen naar
onafhankelijkheid zullen leiden.

Ons verhaal

Building Strong Communities

Ons verhaal

Onze naam zegt het al. Rhiza is een Griekse naam die “wortels” betekent, terwijl Babuyile een Zulu-naam is die “ze zijn teruggekomen” betekent. Door ondernemers en jongeren bij te scholen, helpen we hen om bij te dragen aan de economische groei en dynamiek binnen hun gemeenschappen.

Stichting Rhiza is opgericht in 2010 met als hoofddoel extreme armoede te bestrijden. Dit doen we door projecten in het onderwijs, landbouw, gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap uit te voeren in Zuid-Afrika die hier aan bijdragen. Onze kernwaarden zijn zelfredzaamheid, lokale betrokkenheid en een holistische aanpak.

We voeren projecten uit in samenwerking met Rhiza Babuyile (Zuid-Afrika). Rhiza Babuyile kent de lokale context goed en weet daarom welke oplossingen de problematiek effectief aanpakken. Bovendien wordt Rhiza Babuyile door lokale mensen geleid. Wij vinden dit een voorwaarde om een project een succes te maken aangezien lokale betrokkenheid essentieel is.

Rashuping Morake (CEO Rhiza Babuyile)

Ik geloof niet in het opbouwen van afhankelijkheid van onze begunstigden. Leer hen liever een vaardigheid die ze naar onafhankelijkheid zal leiden.

De Rhiza Cycle

Ontwikkelen, Produceren, Handelen & Herinvesteren.

In de beginfase richten wij ons op de ontwikkeling van de leefgemeenschap. Dit doen we door projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en skills development te implementeren. Door samen met de lokale bevolking projecten te starten die inspelen op de behoeften binnen de leefgemeenschap, creëren we de randvoorwaarden om op langere termijn deze leefgemeenschap zelfredzaam te maken. Na de periode van ontwikkelen beginnen we met de productie van goederen en diensten. Dit kan op het op het gebied van onderwijs maar ook ondernemerschap. Elk project vereist een unieke aanpak. In de laatste fase is de lokale bevolking in staat om, mede door het verhoogde inkomen, zelf voor hun ontwikkeling zoals voor het onderwijs en de gezondheidszorg te betalen en zijn wij niet meer nodig. Onze rol wordt beperkt tot monitoring en advisering en op deze manier kunnen ons weer inzetten voor nieuwe projecten. Wanneer de productie of dienstverlening geoptimaliseerd is, bereikt de doelgroep zelfredzaamheid. Ook hier is maatwerk vereist. Een school kan hier bijvoorbeeld in aanmerking komen voor overheidssubsidie, terwijl een ondernemer winst begint te maken. Dit zal het gemiddelde inkomen van de lokale bevolking significant verhogen.

Ontmoet het Team

VERSLAGEN & PLANNEN

Beleidsplan 2023-2025
Beleidsplan 2023
Beleidsplan 2022
Beleidsplan 2021
Beleidsplan 2020
Beleidsplan 2019
Beleidsplan 2018
Beleidsplan 2017
Beleidsplan 2016
Beleidsplan 2015
Beleidsplan 2014
Beleidsplan 2013
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011

Steun Rhiza

Rhiza is een non-profitorganisatie die zich inzet voor lokale gemeenschappen waarin we werken. We hebben uw hulp hard nodig om te blijven doen wat we doen, dus werken we graag samen.

We zijn een baken van hoop voor veel mensen in de gemeenschappen waarin we werken, en het is van cruciaal belang dat we onze missie kunnen blijven uitvoeren. We willen ervoor zorgen dat ieder individu over de vaardigheden en middelen beschikt die hij nodig heeft om zelfvoorzienend en economisch onafhankelijk te worden.