Wie we zijn
Stichting Rhiza is opgericht in 2010 met als hoofddoel extreme armoede te bestrijden. Dit doen we door projecten uit te voeren in Zuid-Afrika die hier aan bijdragen. Onze kernwaarden zijn zelfredzaamheid, lokale betrokkenheid en een holistische aanpak.

Waar we werken
We werken in de townships van Zuid-Afrika. We geloven er sterk in dat focus belangrijk is om effectieve projecten uit te voeren en dat het al een hele opgave is om één land, stad of sloppenwijk ten positieve te ontwikkelen en beperken ons daarom tot alleen Zuid-Afrika en daarbinnen met name de sloppenwijken rondom Johannesburg.

Onze aanpak
We voeren projecten uit in samenwerking met Rhiza Babuyile (Zuid-Afrika). Rhiza Babuyile kent de lokale context goed en weet daarom welke oplossingen de problematiek effectief aanpakken. Bovendien wordt Rhiza Babuyile door lokale mensen geleid. Wij vinden dit een voorwaarde om een project een succes te maken aangezien lokale betrokkenheid essentieel is. Dit leidt namelijk tot meer samenwerkingen, bijvoorbeeld met de lokale overheid (de overheid levert bijvoorbeeld medicatie voor onze klinieken), lokale bedrijven (die sponsoren in fondsen en middelen) en de lokale bevolking (die een eigen bijdrage betalen voor een medische behandeling).
De projecten vallen binnen een van onze pijlers: onderwijs, gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap. Deze onderwerpen hebben ons inziens de hoogste prioriteit aangezien er een enorm gebrek is aan ontwikkelingskansen, gezondheidszorg en kansen op werk en een stabiele toekomst. We pakken deze projecten allemaal aan via dezelfde, overzichtelijke aanpak, namelijk via de door ons zelf ontwikkelde Rhiza Cycle.

Wat betekent Rhiza
 Rhiza is Grieks voor wortels / roots. De reden dat we voor deze naam is tweevoudig:
• We willen de wortels van de samenleving, namelijk kinderen, jeugd en jongeren ontwikkelen omdat zij de gemeenschap kunnen versterken.
• We willen de problematiek bij de wortels aanpakken. Dit doen we door zelfredzaamheid in te bedden in al onze projecten. Zo bieden we ontwikkeling op een duurzame manier.
Rivoningo Daycare

Dit is een van de kinderen in een Early Childhood Development Centre genaamd Rivoningo Daycare, waar kinderen spelenderwijs leren en gezonde voeding krijgen.

Rhiza Nederland

In Nederland zelf voeren we geen projecten uit, hier richten we ons op het mogelijk maken van projecten in Zuid-Afrika en het toezicht op de projectuitvoering in Zuid-Afrika.

Mobiele Kliniek Diepsloot

Deze Mobiele Kliniek is gespecialiseerd en moeder- en kindzorg. Vele moeders en kinderen zijn een dergelijke kwaliteit van zorgverlening niet gewend en voor hen is een behandeling dus een ware attractie.

Township Fleva

Naast de stichting is ook een sociale onderneming genaamd Township Fleva in Zuid-Afrika actief. Doel van de onderneming is om werkgelegenheid te creëren voor mensen in de townships en inkomsten te genereren ten behoeve van nieuwe projecten.