Social Development Goals (SDGs)
Wat zijn de Social Development Goals (SDGs)?
Dat zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda.

Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

De SDGs volgen de 8 milleniumdoelen op die in 2000 zijn geformuleerd en in 2015 afliepen. 

Vanaf januari 2016 zijn de SDGs officieel ingegaan. Zowel bedrijven als overheden, NGO's, kennisinstellingen én burgers zullen zich moeten inzetten om de doelen in 2030 te behalen.

De onderstaande afbeelding toont alle 17 SDGs
  • De 17 SDGs
Hoe helpt Stichting Rhiza mee aan deze SDGs?
Stichting Rhiza zet zich in voor vele SDGs. Er zijn meer SDGs waar stichting Rhiza wel impact op heeft dan geen impact op heeft, vanwege de holistische aanpak die Stichting Rhiza hanteert. De SDGs waar Stichting Rhiza impact op heeft zijn hier onder weergegeven.

Klik op een van de onderstaande SDG voor meer informatie omtrent hoe wij impact maken op de SDG.
1 No poverty: alle projecten zijn er op gericht om de gemeenschap zelfredzaam te maken, meestal via een combinatie van onderwijs, gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap. Bij zelfredzaamheid hoort natuurlijk dat de gemeenschap niet meer in armoede leeft, maar namelijk in staat is om zelf voldoende financiële middelen te verkrijgen.
2 Zero hunger: hoewel we niet direct in onze projecten voedsel uitdelen aan de hongerigen, hoort bij het creëren van zelfredzaamheid de mogelijkheid voor de gemeenschap om zichzelf goed te voeden.
3 Good health and well-being: met onze klinieken bieden we diensten op het gebied van gezondheidszorg en hebben we hiermee impact op de gezondheid van vele mensen in de achtergestelde gemeenschappen.
4 Quality education: met onze (voornamelijk kleuter)scholen bieden we onderwijs waar dit nog het meest nodig is. In Zuid-Afrika bestaan er overheidsscholen op basis- en middelbaar niveau, maar kleuterscholen zijn erg informeel en lang niet ieder kind gaat naar een kleuterschool. Er bestaat geen leerplicht zoals in Nederland. Bovendien wijkt de leeftijd enorm af ten opzichte van in Nederland. Pas vanaf het zevende levensjaar komen kinderen op de basisschool. Van jaar 2 tot en met jaar 6 kan een kind naar de kleuterschool. Je kunt je voorstellen wat voor achterstand een kind oploopt als dit niet gebeurt.
5 Gender equality: vele projecten zijn voornamelijk gericht op vrouwen. Zo zijn veel klinieken voornamelijk gericht op moeder- en kindzorg, aangezien de (sexuele) positie van de vrouw vaak erg fragiel is in de sloppenwijken. Door kennisdeling, sexuele voorlichting, maar ook het beschikbaar stellen van voorbehoedsmiddelen en het begeleiden voor en na een zwangerschap middels echo’s en opvoedkundig advies helpen we vrouwen waar deze hulp anders afwezig zou zijn. Bovendien ondersteunen we vrouwen door middel van onze beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van fashion & design trainingen en small-scale farming project waarbij we vrouwen toegang geven tot startkapitaal, land en agrarische middelen.
7 Affordable and clean energy: waar mogelijk implementeren we duurzaamheid in onze projecten. We werken aan een partnership om zonnepanelen te gebruiken om in de energiebehoeften van een deel van onze projecten en een deel van de sloppenwijk van Diepsloot te voorzien.
8 Decent work and economic growth: met alle projecten bieden we de gemeenschap betere baankansen. Via onderwijs nemen toekomstige baankansen toe. Via gezondheidszorg neemt de productiviteit van de gemeenschap toe en daarrmee de baankansen. Via beroepsgerichte trainingen worden begunstigden getraind in een specifieke vaardigheid wat aansluit bij de wensen van bedrijven. Bij ondernemerschap creëren we zelf banen die er anders niet zouden zijn. Hiermee hebben we een holistisch model wat mogelijk maakt dat we “from cradle to career” de gemeenschap ontwikkelen.
10 Reduced inequalities: Zuid-Afrika is een van de meest inkomensongelijke landen. Omdat we ons altijd op de achtergestelde gemeenschappen zijn en ons richten op economische zelfredzaamheid van deze groep, hebben we impact op het verlagen van de ongelijkheid.
11 Sustainable cities and communities: juist in de sloppenwijken is het aantal mensen per vierkante meter enorm en is de duurzaamheid van deze dichtbevolkte gebieden een enorm aandachtspunt. Waar mogelijk implementeren we duurzaamheid in onze projecten. We onderzoeken de mogelijkheden om zonnepanelen te gebruiken om in de energiebehoeften van een deel van onze projecten en een deel van de sloppenwijk van Diepsloot te voorzien.
12 Responsible consumption and production: in 7 en 11 hebben we het gehad over verantwoorde energieconsumptie. Daarnaast implementeren we bij de small scale farms duurzame oplossingen zoals de zogenaamde “aquaponics”.
17 Partnerships for the goals: omdat Stichting Rhiza alleen niet in staat is om alle SDGs te bereiken, zoeken we actief naar partnerships om de impact op de SGDs vergroten en synergie te behalen. We werken actief samen met Stichting Afrika Tikun in Zuid-Afrika en we zijn change the game academy partner van Wilde Ganzen. Dat laatste houdt in dat we andere stichtingen trainen op het gebied van “mobilising support” en “local fundraising”. Voor meer informatie, zie: https://www.changethegameacademy.org/. Tevens werken we vaak samen met lokale partijen en overheden in het projectgebied.
Meer weten?
De volgende links geven meer informatie over de SDGs.
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/
https://www.osresultaten.nl/sdg
Neem voor vragen gerust contact op met Joost via 06-39532486 of j.meulenberg@rhiza.nl.