Visie & Missie

Visie

Uitbannen van extreme armoede!

Discriminatie en armoede zijn een onrecht. Wij kunnen de eerste generatie zijn die leven in een wereld zonder extreme armoede.

In Afrika en andere delen van de wereld worden mensen nog dagelijks geconfronteerd met armoede en de sociale gevolgen van armoede. Het gemiddeld inkomen binnen onze projectgebieden ligt vaak nog steeds onder de $1 per dag grens. Armoede heeft directe gevolgen op drugs en alcohol gebruik, tienerzwangerschappen, criminaliteit, kwaliteit van onderwijs en toegang tot gezondheidszorg. 

Werkwijze

De Rhiza Cycle is ontwikkeld door onze voorzitter Joost Meulenberg en geeft de werkwijze van Rhiza uitstekend weer. Tevens is de Rhiza Cycle de weg naar duurzaamheid voor ons als organisatie en een cruciaal onderdeel van de exit strategy, waarin we zorgdragen voor de zelfredzaamheid van leefgemeenschappen.

De Rhiza Cycle

rhiza cycle

Missie

Building strong communities!

Iedereen verdient een eerlijke kans op een zelfredzaam en solide bestaan.

De door Stichting Rhiza ge├»nitieerde projecten zijn gericht op de primaire basisbehoeften van de mens, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Tevens worden er projecten gestart die ervoor moeten zorgen dat de lokale bevolking een eigen inkomen kan genereren. Zodoende bouwen wij aan sterke leefgemeenschappen in Afrika. Op termijn kunnen deze gemeenschappen er vervolgens zelf voor zorgen dat ieder kind goed onderwijs krijgt, dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en bovenal dat armoede en de nadelige gevolgen van armoede verdwijnen.