Millenniumdoelen

Stichting Rhiza draagt met haar projecten voornamelijk bij aan een de eerste twee doelstellingen van de Verenigde Naties (VN); om in 2015 ieder kind wereldwijd in ieder geval basisonderwijs te geven en tegelijkertijd extreme armoede uit te bannen. Tevens dragen we bij aan bevordering van gelijkheid tussen man en vrouw, aan daling in het aantal vrouwen en kinderen dat sterft ten gevolge van de bevalling, verlaging van het aantal mensen dat lijdt aan HIV/AIDS en eerlijke handel.

Voortgang millenniumdoel 1

Millenniumdoel 1: De armoede halveren en minder mensen honger
Vooruitgang, maar forse regionale verschillen. De eerste doelstelling van Millenniumdoel 1, het halveren van het percentage armen, is gehaald. Ook is de halvering van het percentage mensen met honger nu in zicht.
Ondanks de wereldwijde crisis is de armoede in ontwikkelingslanden tegen eerdere verwachtingen in niet daar door toegenomen.

Voortgang millenniumdoel 2

Ieder kind naar school, zowel jongens als meisjes; dat beoogt Millenniumdoel 2. Dat kinderen overal ter wereld in 2015 toegang hebben tot basisonderwijs en de mogelijkheid hebben een volledige basisschoolopleiding te volgen.

Er is veel vooruitgang geboekt. Afrika ten zuiden van de Sahara heeft de grootste vooruitgang gerealiseerd. Tussen 2000 en 2012 nam het aantal schoolgaande kinderen toe met 18 procent. 77% van de kinderen in sub-Sahara Afrika gaat naar school. Er zijn meer leraren en scholen zijn toegankelijker (geen of weinig lesgeld). Echter, met het percentage kinderen dat de volledige cyclus van basisonderwijs voltooid is het minder goed gesteld. En nog altijd gaan 30 miljoen kinderen helemaal niet naar school in dat deel van het continent.