Doelstellingen

Kortetermijndoelen

Gedurende het jaar 2015 hebben we in de sloppenwijken Diepsloot, Orange Farm en Fisantekraal in Zuid-Afrika en in de dorpen Jukwa Mfuom en Suprudo in Ghana gewerkt. Naast het voortzetten en het intensiveren van onze activiteiten in deze projectgebieden heeft Rhiza in 2016 de volgende doelstellingen:

  1. Het toevoegen van de gemeenschappen Thabong in Zuid-Afrika en Senya in Ghana aan onze projectgebieden.
  2. De start van ons eigen Fashion Label in Zuid-Afrika, Ghana en Nederland.
  3. Gedurende het jaar 2016 minimaal 23.000 mensen helpen binnen gezondheidszorg, onderwijs, beroepsgerichte opleidingen en trainingen voor ondernemerschap.

Middellangetermijndoelen

Onze doelen voor de periode 2016-2020 zijn:

  1. Binnen de gemeenschappen Jukwa Mfuom, Suprudo en Senya in Ghana gezondheidszorg, onderwijs, training voor jongeren en ondernemerschaps gerelateerde projecten starten. De gemeenschap Jukwa Mfuom moet in 2020 zelfredzaam zijn.
  2. Binnen de gemeenschappen Diepsloot, Orange Farm, Fisantekraal en Thabong gezondheidszorg, onderwijs, training voor jongeren en ondernermerschapsgerelateerde projecten starten. De gemeenschappen Diepsloot en Orange Farm moeten in 2020 zelfredzaam zijn.

Langetermijndoelen

  1. Binnen vijf landen in Afrika, in vijftig verschillende gemeenschappen gezondheidszorg, onderwijs, training voor jongeren en ondernemerschapsgerelateerde projecten starten.
  2. De eerste dertig gemeenschappen moeten in 2030 zelfredzaam zijn.
  3. In 2030 helpt Rhiza in totaal meer dan honderdduizend mensen per jaar door toegang tot de economie, kwalitatief goed onderwijs en goede gezondheidszorg.