Achtergrond & Historie

Achtergrond

Armoede en de sociale gevolgen van armoede zijn in Afrika helaas nog aan de orde van de dag. In Zuid-Afrika en Ghana hebben de mensen uit dorpen en sloppenwijken nog steeds niet voldoende toegang tot kwalitatief goed onderwijs, goede gezondheidszorg, schoon water en een inkomen. Met als gevolg dat de inkomensongelijkheid steeds groter wordt in deze landen. Uit onderzoek van Oxfam Novib kwam naar voren dat Zuid-Afrika nog steeds het land is met de grootste inkomensongelijkheid wereldwijd. De twee rijkste Zuid-Afrikanen hebben meer vermogen dan de armste 50% (meer dan 26 miljoen mensen) van de totale bevolking.

De Stichting Rhiza heeft tot doel het ontwikkelen van sterke en zelfredzame gemeenschappen. Deze ontwikkeling doen we samen met de lokale bevolking in Zuid-Afrika en Ghana. In de sloppenwijken van Zuid-Afrika en in dorpen in Ghana vinden we de gemeenschappen die wij willen helpen zelfredzaam te zijn. Deze gemeenschappen zijn de doelgroepen voor onze sociale uitdagingen. Deze uitdagingen hebben vaak te maken met een gebrek aan kwalitatief goed onderwijs voor kinderen en tieners, geen toegang tot basis gezondheidszorg en bovenal geen stabiel inkomen.

Onze aanpak is een combinatie van projecten die zich richten op de directe behoeftes binnen een gemeenschap met als resultaat dat de bevolking op termijn een duurzaam inkomen heeft. In de praktijk betekent dit dat er vaak eerst projecten gericht op onderwijs en gezondheidszorg gestart worden en in een later stadium projecten die de bevolking van een inkomen voorzien. Daarna kunnen zij zelf voor onderwijs, gezondheidszorg, verdere training en beroepsonderwijs zorgen. Na 10 jaar hebben ze ons niet meer nodig.

Al onze projecten in Ghana en Zuid-Afrika zijn gericht op onderwijs, gezondheidszorg en beroepsgerichte training voor jongeren. Deze aanpak zal resulteren in werk, zelfstandig ondernemerschap en levensvreugde.

rhiza pillars

Historie

Op 11 mei 2010 heeft Alef Meulenberg de Stichting Rhiza opgericht met als doel scholen te starten in ontwikkelingsgebieden en wel voornamelijk in Brazilië, Ghana en Zuid-Afrika. Het eerste project van de Stichting Rhiza was de school en een kliniek ten behoeve van malariabestrijding in de riviergemeenschap Ressaca in de Amazone Jungle van Brazilië. De bouw van dit project is in 2011 begonnen. Zowel de school als de kliniek zijn in 2014 overgenomen.

Momenteel werkt de Stichting Rhiza alleen nog in Ghana en Zuid-Afrika en is de doelstelling van de stichting  “Ieder Kind naar School” uitgegroeid naar “Building Strong Communities”. Het is onze ervaring tijdens de uitvoering van onze projecten dat onderwijs op zichzelf, ondanks dat het vele problemen op termijn kan oplossen, niet de oplossing is voor de sociale problemen in Afrika. Zieke kinderen kunnen niet optimaal van onderwijs profiteren met als gevolg dat ze later niet naar het voortgezet onderwijs of de universiteit kunnen. Dat zelfde geldt voor kinderen waarvan de ouders geen stabiel inkomen hebben. Dit is de reden dat de Stichting Rhiza in 2014 naast onderwijs ook projecten is gestart in gezondheidszorg, beroepsgerichte opleiding en training voor ondernemerschap.

Dit heeft tot op heden geresulteerd in:

2010

Ressaca in Brazilië:                        - Een basisschool

                                                          - Een Malaria kliniek

2011

Mfuom in Ghana:                            - Een ICT School

Suprudo in Ghana:                          - Een ICT School

 

2013

Alexandra in Zuid-Afrika:                - Een kleuterschool

Mfuom in Ghana:                             - Een kleuterschool

 

2014

Diepsloot in Zuid-Afrika:                   - Skills Academy

Orange Farm:                                      - Skills Academy en een kleuterschool

 

2015 

Diepsloot in Zuid-Afrika:                      - Een mobiele kliniek

                                                                 - Een Business Hub

                                                                 - Een kleuterschool

Fisantekraal in Zuid-Afrika:                  - Een basisschool

 

2016 

Orange Farm in Zuid-Afrika:               - Een Business Hub

Diepsloot in Zuid-Afrika:                     - Twee kleuterscholen

Zuid-Afrika:                                           - De start van de onderneming Township Fleva

 

2017

Diepsloot Zuid-Afrika:                          - Een kleuterschool

Hani Park in Zuid-Afrika:                     - Een Business Hub

                                                                - Een Medische Kliniek

Orange Farm in Zuid-Afrika:               - Een Mobiele Kliniek 

Fisantekraal in Zuid-Afrika :                - Een kleuterschool

Kasoa in Ghana:                                   - Skills Academy (Fashion en ICT)

Nederland:                                             - Oprichting Township Fleva Nederland

Naast onze eigen projecten helpen we ook andere stichtingen en Zuid-Afrikaanse bedrijven met het implementeren van de Rhiza Cycle. Deze projecten vinden naast Zuid-Afrika plaats in Oeganda en Mozambique.