Achtergrond & Historie

Achtergrond

Armoede en de sociale gevolgen van armoede zijn in Afrika helaas nog aan de orde van de dag. In Zuid-Afrika en Ghana hebben de mensen uit dorpen en sloppenwijken nog steeds niet voldoende toegang tot kwalitatief goed onderwijs, goede gezondheidszorg, schoon water en een inkomen. Met als gevolg dat de inkomensongelijkheid steeds groter wordt in deze landen. Uit onderzoek van Oxfam Novib kwam naar voren dat Zuid-Afrika nog steeds het land is met de grootste inkomensongelijkheid wereldwijd. De twee rijkste Zuid-Afrikanen hebben meer vermogen dan de armste 50% (meer dan 26 miljoen mensen) van de totale bevolking.

De Stichting Rhiza heeft tot doel het ontwikkelen van sterke en zelfredzame gemeenschappen. Deze ontwikkeling doen we samen met de lokale bevolking in Zuid-Afrika en Ghana. In de sloppenwijken van Zuid-Afrika en in dorpen in Ghana vinden we de gemeenschappen die wij willen helpen zelfredzaam te zijn. Deze gemeenschappen zijn de doelgroepen voor onze sociale uitdagingen. Deze uitdagingen hebben vaak te maken met een gebrek aan kwalitatief goed onderwijs voor kinderen en tieners, geen toegang tot basis gezondheidszorg en bovenal geen stabiel inkomen.

Onze aanpak is een combinatie van projecten die zich richten op de directe behoeftes binnen een gemeenschap met als resultaat dat de bevolking op termijn een duurzaam inkomen heeft. In de praktijk betekent dit dat er vaak eerst projecten gericht op onderwijs en gezondheidszorg gestart worden en in een later stadium projecten die de bevolking van een inkomen voorzien. Daarna kunnen zij zelf voor onderwijs, gezondheidszorg, verdere training en beroepsonderwijs zorgen. Na 10 jaar hebben ze ons niet meer nodig.

Al onze projecten in Ghana en Zuid-Afrika zijn gericht op onderwijs, gezondheidszorg en beroepsgerichte training voor jongeren. Deze aanpak zal resulteren in werk, zelfstandig ondernemerschap en levensvreugde.

rhiza pillars

Historie

Op 11 mei 2010 heeft Alef Meulenberg de Stichting Rhiza opgericht met als doel scholen te starten in ontwikkelingsgebieden en wel voornamelijk in Brazilië, Ghana en Zuid-Afrika. Het eerste project van de Stichting Rhiza was de school en een kliniek ten behoeve van malariabestrijding in de riviergemeenschap Ressaca in de Amazone Jungle van Brazilië. De bouw van dit project is in 2011 begonnen. Zowel de school als de kliniek zijn in 2014 overgenomen.

Momenteel werkt de Stichting Rhiza alleen nog in Ghana en Zuid-Afrika en is de doelstelling van de stichting  “Ieder Kind naar School” uitgegroeid naar “Building Strong Communities”. Het is onze ervaring tijdens de uitvoering van onze projecten dat onderwijs op zichzelf, ondanks dat het vele problemen op termijn kan oplossen, niet de oplossing is voor de sociale problemen in Afrika. Zieke kinderen kunnen niet optimaal van onderwijs profiteren met als gevolg dat ze later niet naar het voortgezet onderwijs of de universiteit kunnen. Dat zelfde geldt voor kinderen waarvan de ouders geen stabiel inkomen hebben. Dit is de reden dat de Stichting Rhiza in 2014 naast onderwijs ook projecten is gestart in gezondheidszorg, beroepsgerichte opleiding en training voor ondernemerschap.

Dit heeft tot op heden geresulteerd in:

  • De start van een Mobiele Medische Kliniek, een Business Hub, drie kleuterscholen en twee beroepsgerichte scholen in Johannesburg.
  • De renovatie van een basisschool in Kaapstad.
  • De start van een ICT school ter ondersteuning van een basis- en middelbare school in Suprudo.
  • De start van een ICT school ter ondersteuning van drie scholen, de bouw van een kleuterschool en de bouw van een centre of excelllence voor beroepsgerichte training in Jukwa Mfuom.

In 2015 heeft de Stichting Rhiza in de dorpen van Ghana en de sloppenwijken van Zuid-Afrika circa 20.000 mensen geholpen en zijn haar sociale doelstellingen diep geworteld in de onderhavige leefgemeenschappen.