Historie

Stichting Rhiza is opgericht op 11 mei 2010 met als doel extreme armoede te bestrijden.

Het eerste Rhiza-project was de bouw van een school en een kliniek in de Amazone van Brazilië. Deze projecten zijn voltooid en zelfredzaamheid is bereikt van deze projecten, aangezien de overheid de operationele kosten draagt.

Omdat dit projectgebied erg onbereikbaar was (zowel fysiek als digitaal) hebben we onze focus qua locatie daarna verlegd. Tegenwoordig, bieden we met onze projecten ondersteuning in de townships van Zuid-Afrika en in Ghana.

Onze projecten vallen altijd binnen een van onze pijlers: onderwijs, gezondheidszorg, beroepsgerichte training en het ondernemerschap. We pakken deze projecten allemaal aan via dezelfde, overzichtelijke aanpak, namelijk via de door ons zelf ontwikkelde Rhiza Cycle!

Wat Rhiza betekent is iets wat altijd erg leuk is om uit te leggen. Rhiza is Grieks voor wortel. De reden dat we voor deze naam is tweevoudig:


  • Ons hoofddoel is armoedebestrijding. We willen de wortels van de samenleving, namelijk kinderen, jeugd en jongeren ontwikkelen omdat zij de gemeenschap kunnen versterken.

  • We willen de problematiek bij de wortels aanpakken. Dit doen we door zelfredzaamheid in te bedden in al onze projecten. Zo bieden we ontwikkeling op een duurzame manier.


In ons logo staat RN wat staat voor Rhiza Nederland. Onze officiële naam is Stichting Rhiza. In Nederland zelf voeren we geen projecten uit. De voornaamste taak van Stichting Rhiza is dan ook het fondsenwerven voor projecten in Zuid-Afrika en Ghana, en het promoten van de naamsbekendheid van Rhiza. Daarnaast houden we in Nederland actief toezicht op de projectuitvoering. Stichting Rhiza is sinds 11 mei 2010 gegroeid van een groep enthousiaste vrijwilligers in Nederland naar een internationale organisatie waarbij het overgrote deel in Zuid-Afrika actief is.

Rivoningo Daycare

Dit is een van de kinderen in een Early Childhood Development Centre genaamd Rivoningo Daycare, waar kinderen spelenderwijs leren en gezonde voeding krijgen.

Rhiza Nederland

In ons logo staat RN wat voor Rhiza Nederland staat. Onze officiële naam is Stichting Rhiza.

Mobiele Kliniek Diepsloot

Deze Mobiele Kliniek is gespecialiseerd en moeder- en kindzorg. Vele moeders en kinderen zijn een dergelijke kwaliteit van zorgverlening niet gewend en voor hen is een behandeling dus een ware attractie.

Township Fleva

Naast de stichting is ook een sociale onderneming genaamd Township Fleva in Zuid-Afrika actief. Doel van de onderneming is om werkgelegenheid te creëren voor mensen in de townships en inkomsten te genereren ten behoeve van nieuwe projecten.

Rhiza Zuid-Afrika, genaamd Rhiza Babuyile (RB)
In Zuid-Afrika is een lokale stichting opgericht, genaamd Rhiza Babuyile (RB). Babuyile betekent “ze komen terug”. Dit heeft betrekking op de achtergestelde groepen die weer een betekenisvolle rol in de maatschappij zullen krijgen. Het gros van onze projecten vindt plaats in Zuid-Afrika. Alef Meulenberg, de oprichter van Stichting Rhiza, is nu bestuursvoorzitter en woonachtig in Zuid-Afrika. Omdat lokaal draagvlak en lokale betrokkenheid enorm belangrijk is, voert hij geen activiteiten uit op het gebied van de projectuitvoering. Hij focust zich op fondsenwerving en aansturing van de projectmanagers. In Zuid-Afrika zijn we met name actief rondom Johannesburg, maar bewegen ons ook steeds meer richting andere regio’s zoals townships rondom Kaapstad.

Rhiza Ghana
Rhiza Ghana (RG) is onze lokale stichting in Ghana. In Ghana implementeren we kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, beroepsgerichte trainingen en ondernemerschap. De projecten vinden plaats in de Central Region van Ghana. De projecten hebben over het algemeen als doel om de bevolkingsgroepen die anders enorm kansarm zijn een kans te bieden via bijvoorbeeld het bouwen en openen van een school en op termijn deze overdragen aan de overheid in een gebied waar anders geen school is.

Township Fleva
Interessant is ook dat in Zuid-Afrika naast de stichting ook een sociale onderneming is opgericht genaamd Township Fleva, die als doel heeft inkomen te genereren voor de stichting en de projecten! Zelfredzaamheid, samenwerken met de lokale bevolking en overheid staan hierbij centraal! In Zuid-Afrika is dit al erg succesvol via verkoop van producten aan een grote supermarkt en bijdragen van bedrijven voor het trainen van mensen uit de townships zodat deze na de training bij het bedrijf kunnen solliciteren met de benodigde vaardigheden. 

In totaal ontwikkelen we op jaarbasis ongeveer 100.000 mensen met onze projecten.