ONDERWIJS                
  • Text Hover
  • Text Hover

Early Childhood Development


Ons onderwijsprogramma in Zuid-Afrika richt zich op het kleuteronderwijs in de sloppenwijken omdat hier onze hulp het hardst nodig is. Het kleuteronderwijs is namelijk vaak van slechte kwaliteit en vindt plaats in krotten, omdat de overheid zich onvoldoende bemoeit met het onderwijs en de organisatie hiervan. Kinderen gaan vaak pas op hun 7e levensjaar naar school omdat dan pas de lagere school start. Hierdoor lopen zij dus al op jonge leeftijd een grote achterstand op. Onze onderwijs specialist Hilda traint het hoofd van de school en de docenten en introduceert een geaccrediteerde lesmethode. We verbouwen daarnaast de school zodat deze voldoet aan onder andere veiligheidseisen en een keuken bevat voor maaltijden voor de kinderen. Ook het aanbieden van gezonde voeding voor de kinderen is een onderdeel van onze aanpak. Dit geheel aan maatregelen zorgt voor een betere kwaliteit van onderwijs en zorgt er voor dat de school in aanmerking komt voor overheidssubsidie. Dit zorgt er voor dat de scholen zelfredzaam worden via overheidssubsidies, maar ook door meer aanmeldingen.

  • Text Hover