ONDERWIJS                
  • Text Hover
  • Text Hover

Zuid-Afrika


Ons onderwijsprogramma in Zuid-Afrika richt zich met name op het kleuteronderwijs: de ECD’s (Early Childhood Development). Het kleuteronderwijs is vaak van slechte kwaliteit en vindt plaats in krotten. Kinderen gaan dus eigenlijk pas op hun 7e levensjaar naar school omdat dan pas de lagere school start. Hierdoor lopen zij dus al op jonge leeftijd een grote achterstand op. Wij richten ons daarom op kleuterscholen voor kinderen tussen 0-6 jaar oud in townships. Onze onderwijsmanager traint het hoofd van de school en de docenten voor een periode van 3-6 maanden en implementeert een geaccrediteerde lesmethode. We verbouwen de school zodat deze voldoet aan de richtlijnen van de overheid en implementeren een kleuter curriculum. Ook het aanbieden van gezonde voeding voor de kinderen is een onderdeel van onze aanpak. Na dit proces worden de scholen zelfredzaam via overheidssubsidies, maar ook door meer aanmeldingen.

Ghana


In Ghana richten we ons op het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Klassen met 60 tot 80 leerlingen zijn helaas geen uitzondering waarbij de kwaliteit van het onderwijs erg slecht is. We verbeteren de kwaliteit door de klassen te verkleinen en het introduceren van een lesmethode. De scholen worden uiteindelijk zelfredzaam door de financiële bijdrage van de overheid, die het salaris en operationele kosten op zich neemt. Daarnaast levert de bijdrage van de ouders zelf een bescheiden bijdrage aan het dekken van de kosten. Rhiza blijft natuurlijk op de achtergrond aanwezig in de vorm van monitoring en advisering.

  • Text Hover
  • Text Hover