ONDERWIJS                
Zuid-Afrika 
Ons onderwijsprogramma in Zuid-Afrika richt zich met name op het kleuteronderwijs: de ECD’s (Early Childhood Development). Het kleuteronderwijs is vaak van slechte kwaliteit en vindt plaats in krotten. Kinderen gaan dus eigenlijk pas op hun 7e naar school omdat ze dan naar de lagere school gaan. Hierdoor lopen zij dus al op jonge leeftijd een grote achterstand op. Wij adopteren daarom kleuterscholen in townships.
Onze onderwijsmanager traint het hoofd van de school en de docenten voor een periode van 3-6 maanden. We verbouwen de school zodat deze voldoet aan de richtlijnen van de overheid en implementeren een kleuter curriculum. Na dit proces neemt de overheid de kosten voor hun rekening is de school daarmee zelfredzaam.
Ghana 
In Ghana richten we ons op het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Klassen met 60 tot 80 leerlingen zijn geen uitzondering en de kwaliteit van het onderwijs is slecht. We verbeteren de kwaliteit door de klassen te verkleinen en we introduceren een lesmethode. 

De scholen worden uiteindelijk zelfredzaam door de financiële bijdrage van de overheid voor salaris en lopende kosten en de bijdrage van de leerlingen zelf. Rhiza blijft natuurlijk op de achtergrond aanwezig in de vorm van monitoring en advisering.