GEZONDHEIDSZORG

Zuid-Afrika


In Zuid-Afrika zitten de overheidsklinieken vaak overvol en zijn er lange wachttijden. Daarom bieden wij verschillende projecten aan op het gebied van gezondheidszorg voor de mensen in de townships. Deze projecten lopen uiteen van containerklinieken tot mobiele klinieken die de townships rondom Johannesburg en nu ook in andere delen van Zuid-Afrika voorzien van kwalitatieve gezondheidszorg. We richten ons hierbij op primaire gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, tandheelkundige zorg, tbc, hiv/ aids en gespecialiseerde zorg waar er in een gebied vraag naar is. Zelfredzaamheid bereiken wij door aan iedere patiënt een bijdrage te vragen en door samen te werken met de overheid waarbij zij garant staan voor de aanvoer van medicatie en medische middelen.

  • Text Hover

Ghana


In 2019 zijn we ook in Ghana gestart met het aanbieden van kwalitatieve gezondheidszorg. Het grote verschil is dat we in Ghana geen gebruik maken van mobiele klinieken maar alleen van container klinieken. Dit heeft te maken met de slechte wegen, gebrek aan goed onderhoud en omdat wij ons richten op de rurale gebieden. Deze gebieden bestaan veelal uit grote dorpen van ongeveer 5000 tot 10.000 inwoners waardoor een container kliniek met de juiste zorg een daadwerkelijk verschil kan maken. Wij richten ons in Ghana op primaire gezondheidszorg, moeder- en kind- zorg en voorlichting.