GEZONDHEIDSZORG

Zuid-Afrika


We zijn erg actief op het gebied van het ondersteunen van gezondheidszorg. Van containerklinieken tot mobiele klinieken die de townships rondom Johannesburg voorzien van kwalitatieve gezondheidszorg. We richten ons hierbij op primaire gezondheidszorg, moeder- en kindzorg, tandheelkundige zorg, tuberculose, HIV/Aids en gespecialiseerde zorg waar er in het gebied vraag naar is. Overheidsklinieken zitten vaak overvol en hebben vaak lange wachttijden. We vragen aan iedere patiënt een bijdrage en zorgen dat de overheid garant staat voor de aanvoer van voldoende medicijnen en middelen. Zo proberen we ook deze groep zelfredzaam te maken.

Ghana


Ook in Ghana ondersteunen we op verschillende manieren de gezondheidszorg. Het grote verschil is dat we geen mobiele klinieken hebben maar gebruikmaken van containerklinieken. Dit heeft te maken met de slechte wegen en de slechte kwaliteit van onderhoud in Ghana. De rurale gebieden in Ghana bestaan meestal uit grote dorpen van ongeveer 5000 tot10.000 inwoners waardoor een containerkliniek met de juiste zorg genoeg dekking moet geven.