RHIZA CYCLE
  • Text Hover
In de beginfase richten wij ons op de ontwikkeling van de leefgemeenschap. Dit doen we door projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en skills development te implementeren. Door samen met de lokale bevolking projecten te starten die inspelen op de behoeften binnen de leefgemeenschap, creëren we de randvoorwaarden om op langere termijn deze leefgemeenschap zelfredzaam te maken. Zo bedachten we bijvoorbeeld de medische mobiele kliniek in Diepsloot. Naast primaire gezondheidszorg, moeder- en kindzorg biedt deze kliniek tandheelkundige zorg aan. Deze zorg was noodzakelijk omdat veel kinderen thuisbleven van school i.v.m. gebitsproblemen
  • Text Hover
Na de periode van ontwikkelen beginnen we met het ontwikkelen van lokale ondernemingen en starten we met de productie van goederen en diensten. Een mooi voorbeeld is dat de door ons zelf opgeleide mensen onder andere kerstsokken produceren voor Woolworths, één van de grootste supermarktketens in Zuid-Afrika. Ook hier is de samenwerking met de lokale bevolking, bedrijven en overheid het uitgangspunt en de kracht van onze aanpak. Dit onder het mom van “een timmerman moet toch eerst leren timmeren voordat hij een kwalitatief goede stoel kan maken”.

  • Text Hover
In de laatste fase is de lokale bevolking in staat om, mede door het verhoogde inkomen, zelf voor hun ontwikkeling zoals voor het onderwijs en de gezondheidszorg te betalen en zijn wij niet meer nodig. Onze rol wordt beperkt tot een rol in monitoring en advisering.  
  • Text Hover
Wanneer de productie geoptimaliseerd is zullen lokale, vaak jonge, ondernemers gaan handelen. Dit zal het gemiddelde inkomen van de lokale bevolking significant verhogen. Dit, vaak in combinatie met partnerships met verschillende stakeholders zoals de lokale overheid, maakt het mogelijk dat onze begunstigden 5 tot 10 jaar na onze initiële investering in het projectgebied, financieel zelfstandig zijn.