RHIZA CYCLE
  • Text Hover
In de beginfase richten wij ons op de ontwikkeling van de leefgemeenschap. Dit doen we door projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en skills development te implementeren. Door samen met de lokale bevolking projecten te starten die inspelen op de behoeften binnen de leefgemeenschap, creëren we de randvoorwaarden om op langere termijn deze leefgemeenschap zelfredzaam te maken. Zo zijn we bijvoorbeeld gestart met de medische mobiele kliniek in Diepsloot. Naast primaire gezondheidszorg, moeder- en kindzorg biedt deze kliniek tandheelkundige zorg aan. Deze zorg was noodzakelijk omdat veel kinderen thuisbleven van school i.v.m. gebitsproblemen.
  • Text Hover
Na de periode van ontwikkelen beginnen we met de productie van goederen en diensten. Dit kan op het op het gebied van onderwijs maar ook ondernemerschap. Elk project vereist een unieke aanpak. 
Een goed voorbeeld is dat de door ons zelf opgeleide mensen onder andere kerstsokken produceren voor Woolworths, één van de grootste supermarktketens in Zuid-Afrika. Ook hier is de samenwerking met de lokale bevolking, bedrijven en overheid het uitgangspunt en de kracht van onze aanpak. Hiermee leggen we de basis voor de zelfredzaamheid.

  • Text Hover
In de laatste fase is de lokale bevolking in staat om, mede door het verhoogde inkomen, zelf voor hun ontwikkeling zoals voor het onderwijs en de gezondheidszorg te betalen en zijn wij niet meer nodig. Onze rol wordt beperkt tot monitoring en advisering en op deze manier kunnen ons weer inzetten voor nieuwe projecten.
  • Text Hover
Wanneer de productie of dienstverlening geoptimaliseerd is, bereikt de doelgroep zelfredzaamheid. Ook hier is maatwerk vereist. Een school kan hier bijvoorbeeld in aanmerking komen voor overheidssubsidie, terwijl een ondernemer winst begint te maken. Dit zal het gemiddelde inkomen van de lokale bevolking significant verhogen.