Rhiza Netherlands

Laat ik u meenemen terug in de tijd. Het is 11 mei 2010 en op die dag wordt er door Alef Meulenberg en 4 anderen een stichting opgericht met de naam Rhiza. Rhiza betekent ‘roots’ of vrij vertaald wortel/ fundering in de Griekse taal. Het doel van deze stichting is om scholen te starten in gebieden waar op dat moment geen mogelijkheid tot onderwijs is en om bedrijven te starten om afgestudeerden direct een mogelijkheid tot arbeidsparticipatie te bieden. 

Terwijl ik dit schrijf vraag ik me af of zij zich een voorstelling kunnen maken van de reis die gaat komen, de prachtige ontmoetingen en samenwerkingen, de mooie maar ook de moeilijke leermomenten die iedere stichting door gaat. En na het tekenen konden ze van start! Het eerst project van Rhiza is de bouw van een school en een kliniek in de amazone van Brazilië, waar Alef het jaar daarvoor is geweest met één van zijn YWAM reizen (Red.: Youth With A Mission). Het is niet de meest makkelijke start aangezien de locatie zich bevindt op meer dan 24 uur reizen en het laatste stuk zelfs per kano afgelegd moet worden. En dan het eten, dat dient zelf gevangen te worden en jawel met de handen. Het jaar erop wordt de school en de kliniek overgedragen aan de lokale bevolking en de overheid. In 2011 komt Alef via een bruiloft van een vriend in aanraking met Ghana waar ook projecten worden gestart. In hetzelfde jaar bezoekt Alef Zuid-Afrika en ziet de grote ongelijkheid tussen arm en rijk. Hij besluit te gaan verhuizen en komt in 2012 Rush Morake tegen, samen beginnen ze aan het starten van Rhiza in Zuid-Afrika. Maar makkelijk gaat het allerminst.

De eerste jaren zijn een uitdaging en beide heren verdienen bijna niets maar zetten ze zich vol in op de ontwikkeling van Rhiza. Het eerste project is de Nomzamo creche en nog steeds is onderwijs het enige speerpunt. Maar dat zou gaan veranderen.

Het aantal projecten groeit en ook het aantal mensen dat betrokken raakt bij Rhiza in Zuid-Afrika. Een samenwerking met een Nederlands fonds en Philips in 2015 blijkt een schot in de roos en de eerste mobiele kliniek van Rhiza is in de maak! Een verbouwde vrachtwagen verschijnt in de township Diepsloot en wat normaal de vrachtruimte is maakt nu plaats voor 2 prachtige behandelkamers waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor tandheelkundige zorg en moeder- en kindzorg. Bij projecten in het onderwijs en gezondheidszorg blijft het niet. De Rhiza pijlers worden uitgebreid met beroepsgerichte trainingen voor jongeren en de begeleiding bij het ondernemerschap. 2016 is het jaar dat er wordt besloten een eigen sociale onderneming op te richten genaamd Township Fleva, wat hippe straattaal is voor ‘Smaak van de township’ en waar ze zelf jongeren een baan kunnen aanbieden bij o.a. het fashion label.

En dan gaat het opeens hard met het aantal projecten en de mensen die voor Rhiza in Zuid-Afrika werken. Dat is uiteraard geen toeval. De vele jaren van hard werken en het bouwen van relaties met bedrijven en fondsen werpt zijn vruchten af. Rhiza begint steeds meer een begrip te worden in de townships van Zuid-Afrika omdat mensen zien dat wat ze daar doen echt werkt en het verschil maakt voor de mensen. Daarbij moet ook gezegd worden dat we ontzettend trots en dankbaar zijn voor de vrijwilligers, sponsoren en donateurs die betrokken zijn geraakt. Een idee hebben is één, maar je hebt altijd mensen nodig die er ook in geloven en die het mogelijk kunnen maken.

En dan nog even over Alef. Zou hij veranderd zijn door wat hij heeft neer gezet? Ik vind zelf van niet en ik gok velen met mij. Hij heeft soms een onnavolgbare visie en vooruitziende blik maar is nog steeds de kalmte zelf, heeft een prachtig geloof en vertrouwen in mensen en is iemand die voor iedereen tijd heeft ongeacht waar hij of zij vandaan komt.

Namens het hele team aan alle sponsoren, vrijwilligers en mensen die Rhiza een warm hart toedragen: dank voor de afgelopen 10 jaar en op naar de volgende 10!

0

Rhiza Netherlands

Voorzichtigheid is geboden over uitspraken omtrent corona, maar bij het zien van de cijfers over het aantal besmettingen in Nederland heeft het er de schijn van dat de maatregelen die we hier treffen doeltreffend zijn. We zijn ontzettend dankbaar voor de capaciteit binnen onze Nederlandse gezondheidszorg en buffer in de economie. Zeer tragisch zijn de verhalen van de mensen die de ziekte hebben opgelopen, de een heeft milde klachten terwijl de ander voor zijn of haar leven vecht op de IC, waarbij de uitkomst onzeker is. 

Hoe anders is dat in een land waar zoveel mensen niet of nauwelijks toegang hebben tot gezondheidszorg, het aantal hiv/aids en tb besmettingen dik boven de 7 miljoen ligt en miljoenen mensen in (extreme) armoede leven. 

Zoals u in het vorige nieuwsitem heeft kunnen lezen hebben wij meteen de nodige maatregelen getroffen om niet alleen ons eigen personeel maar ook de mensen waarvoor we het doen te beschermen. 

De afgelopen weken hebben we dankzij onze partner en sponsoren medisch materiaal, test kits, duizenden voedselpakketten en flyers in meerdere talen kunnen uitdelen. We zijn dankbaar voor het feit dat we dankzij hen zo snel hebben kunnen schakelen. 

Op dit moment zit Zuid-Afrika nog steeds in een lockdown en het ziet er naar uit dat de lockdown zeker tot eind april zal worden verlengd.  

De verlenging van de lockdown is noodzakelijk om de verspreiding van het virus te vertragen, zo zegt de Zuid-Afrikaanse overheid. 

We zien ook dat het leger en de politie wordt ingezet om de orde te bewaken maar kun je mensen dwingen thuis te blijven wanneer zij geen inkomen hebben om zichzelf en hun kinderen te voeden? Het is een van de vele dilemma’s waar mensen in de townships op dit moment voor staan. 

We zullen doorgaan met het uitdelen van voedselpakketten, voedsel vouchers (alleen te besteden aan essentiële producten), flyers met de juiste voorlichting om de mensen die wij kunnen bereiken te ondersteunen. 

Ook u kunt ons helpen en het verschil maken voor de mensen in Zuid-Afrika! 

Op www.rhiza.nl/doneren kunt u een bijdrage overmaken dat ten goede zal komen aan onze COVID-19 interventies. 

Blijf gezond en let een beetje op elkaar! 

 Groet, 

 Team Rhiza 

0

Rhiza Netherlands
Beste lezer,

We zijn allemaal genoodzaakt om onze dagelijkse routine aan te passen en voorzorgsmaatregelen te treffen die niet allemaal even gemakkelijk zijn. Namens het team van Rhiza in zowel Nederland als Zuid-Afrika wensen we u sterkte en kracht toe in deze roerige en uitdagende periode.
We zijn allemaal op de hoogte van het feit dat COVID-19 de meest kwetsbare mensen raakt.
Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de situatie in Zuid-Afrika en welke maatregelen Rhiza heeft getroffen en zal gaan treffen om deze crisis door te komen.

25 jaar na de val van de apartheid is Zuid-Afrika nog steeds een land met een van de grootste inkomens ongelijkheid ter wereld.
Dit heeft als gevolg dat 82% geen zorgverzekering heeft en is aangewezen tot overheids- en publieke klinieken die vaak overvol en onderbezet zijn waardoor ze de vraag niet aankunnen.
Miljoenen mensen lijden aan ziektes zoals hiv/ aids en tuberculose waardoor wij ons grote zorgen maken over de verspreiding van COVID-19 in de al overbevolkte en kwetsbare sloppenwijken van Zuid-Afrika.
Op dit moment zijn de eerste besmettingen in Zuid-Afrika al vast gesteld en de vraag is wanneer het de townships bereikt als het er al niet is.

Daarom hebben wij de maatregelen getroffen die wij kunnen als ontwikkelingsorganisatie om de mensen die wij kunnen bereiken te beschermen.
Om verdere verspreiding tegen te gaan hebben wij:
  1. Onze scholen gesloten en willen wij voedsel- en hygiene pakketen meegeven zodat de kinderen in hun eigen omgeving verder kunnen leren.
  2. De business hubs en skills centres gesloten. Wij willen daarom de ondernemers en studenten data en hardcopy leermateriaal meegeven zodat zij in hun eigen omgeving alsnog verder kunnen.
  3. Hygiene en contact richtlijnen opgesteld voor ons personeel om hen zoveel mogelijk te beschermen. 
  4. Mondkapjes, zeep en desinfecterende middelen aangeschaft voor het personeel zodat zij alsnog hun werk op een zo veilig mogelijke manier kunnen voortzetten.
  5. Face to face afspraken gecanceld en zijn we over gegaan op digitale meetings om de organisatie draaiende te houden.
  6. De bouw van nieuwe projecten tot nader order opgeschort om ook hen te beschermen.
Onze klinieken draaien nog steeds op volle toeren en wij zullen onze klinieken zo lang mogelijk open houden om er voor onze mensen te kunnen zijn. De sluiting van de meeste projecten zorgt er wel voor dat er nu duizenden kinderen thuis zitten, ondernemers ten onder gaan en mensen geen beroepsgerichte trainingen meer kunnen volgen.

Het is onmogelijk om op dit moment te zeggen hoe de verspreiding zal gaan verlopen daarom richten we ons op wat we nu wel kunnen doen. Er is in de sloppenwijken een groot tekort aan zeep, beschermende kleding, desinfecterende middelen en test kits om COVID-19 vast te stellen (zodat we weten waar het wel en niet is verspreid).

Mocht u in de mogelijkheid zijn om een bijdrage te doen in de strijd tegen COVID-19 dan wordt dat zeer gewaardeerd!
U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL58RABO0125167229 zodat wij de verspreiding tegen kunnen gaan in de overbevolkte sloppenwijken.

Mocht u vragen of tips hebben dan kunt u ons bereiken op 06 514 35 117.

We zullen alles op alles zetten om deze crisis door te komen, samen met u.

Team Rhiza
0