Rhiza South Africa

De projecten zijn weer geopend!

Terwijl we in Nederland midden in de tweede golf zitten blijft in Zuid-Afrika het aantal dagelijkse besmettingen met COVID-19 stabiel laag. Toch dient er een kanttekening gemaakt te worden omdat het onduidelijk is hoeveel mensen er dagelijks worden getest. Echter heeft dit de overheid er niet van weerhouden om de lockdown de afgelopen maand verder te verlagen naar level-1. Zo kan er bijvoorbeeld weer gereisd worden van en naar het buitenland, ook kan men zich over het algemeen vrij bewegen tussen de verschillende provincies wat voorheen niet kon tenzij het noodzakelijk vervoer betrof. Uiteraard zijn er wel voorwaarden aan verbonden zoals het buitenshuis verplicht dragen van een mondkapje en ook is er een restrictie aan het aantal mensen voor bijeenkomsten.

Zoals gemeld in het vorige nieuwsbericht zijn de gevolgen voor de meeste mensen in de townships zeer groot. Het zal dan ook een tijd duren voordat de economie enigszins is hersteld en het werkloosheidcijfer weer is gedaald tot van voor de COVID-19 crisis. Men hoopt dat een eventuele tweede golf de mensen in Zuid-Afrika zal worden bespaard.

Gelukkig kan ik u melden dat de meeste projecten weer zijn opgestart en dat we zelfs zijn gestart met een groep nieuwe studenten die beroepsgerichte trainingen volgen binnen onze centers. Uiteraard hanteren we daarbij strikte veiligheidsmaatregelen zoals het verplicht dragen van een mondkapje, het frequent wassen en desinfecteren van de handen. Zodra iemand klachten heeft moet deze persoon uiteraard thuis blijven. Graag deel ik twee korte maar positieve verhalen met u van een student die de kleuterschool training volgt en van een van onze IT trainers.

Ziphora Aphane is een van de studenten die de level-4 training tot kleuterdocent volgt. Ze gaf aan erg onder de indruk te zijn van de verschillende activiteiten binnen de training. Zo zegt ze: ”Ik hou ervan om knutselactiviteiten te ondernemen. Ze maken het creatief leren leuk! We leren erg veel over wat er nodig is om kinderen voor te bereiden op de lagere school. De dingen die we leren kunnen we meteen overdragen aan de kinderen die we les geven en op deze wijze bouwen we een sterke fundering voor hun toekomst.”

Thabo Ngqavu is IT trainer in Diepsloot en Orange Farm. Hij zei het volgende: “Als IT Trainer is het mijn doel om de studenten duidelijk te maken wat bijvoorbeeld het doel is van onderhoud is en hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de computers zo goed mogelijk functioneren.”

Thabo is een voormalig student van Rhiza die weet wat er speelt bij de huidige studenten. Daardoor kunnen we meer bieden en inspelen op de gedachten en uitdagingen waar de studenten dagelijks mee te maken hebben. Door de COVID-19 crisis is het aantal banen nog verder afgenomen en daar ligt meteen onze uitdaging voor de komende periode. Ervoor zorgen dat de studenten hun opleiding afronden is natuurlijk een mooie prestatie maar uiteindelijk is een vaste baan en een vast inkomen wat daadwerkelijk onze doelgroep nodig heeft om een bestaan op te bouwen. Dat is uiteindelijk ons doel.

We vernemen heel graag wat u van onze aanpak vindt. Zou u iets anders aanpakken?

Groet,

Team Rhiza  
Orange Farm Hub

IT-lessen aan de gang