Rhiza South Africa

Zuid-Afrika naar lockdown level-2

Om u breder te informeren over de situatie in Zuid-Afrika en waar wij als stichting staan gedurende en potentieel na deze crisis schrijven wij u deze update. Allereerst zullen we een algemeen beeld schetsen van de situatie in Zuid-Afrika alvorens we de gevolgen uiteenzetten en hoe wij als stichting hiermee om gaan.

Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is een land met één van de grootste inkomensongelijkheden ter wereld, volgens Oxfam Novib hebben rijkste 3 personen in Zuid-Afrika hebben evenveel vermogen als 50% van de armste bevolking. De uitbraak van COVID-19 heeft verschillende problemen bloot gelegd voor de mensen uit de sloppenwijken waar we u over willen informeren. Allereerst is het officiële werkloosheidscijfer gestegen naar bijna 30%. Het is de verwachting dat dit gedurende het jaar verder zal stijgen, als gevolg van COVID-19 en de daaropvolgende lockdown van circa 6 maanden. Onder jongeren in de sloppenwijken zoals Diepsloot ligt dit cijfer momenteel zelfs tussen de 50 en 60%. Veel mensen uit de sloppenwijken zijn dagloners die vanwege de lockdown die de overheid heeft ingesteld hun baan zijn kwijtgeraakt en nu afhankelijk zijn van noodhulp.

De overheid beschikt niet over de middelen om deze doelgroep te ondersteunen en heeft Stichting Rhiza in samenwerking met andere stichtingen benaderd om deze doelgroep te ondersteunen, door het distribueren van voedselpakketten en het testen van mensen op COVID-19.

Sinds 18 augustus is Zuid-Afrika van lockdown level-3 naar level-2 gegaan. Dit houdt in dat de projecten weer worden opgestart. Nu doorgaan alsof er geen crisis is geweest is onmogelijk omdat de gevolgen variëren en in sommige gevallen de noodzaak is verschoven.

Risico’s in arme gebieden zoals de sloppenwijken zijn met name te vinden in de criminaliteit. Hier zullen wij in de toekomst rekening mee moeten gaan houden, door nogmaals alle beveiligingsmaatregelen onder de loep te nemen. Risico’s voor de mensen uit de sloppenwijken liggen ook in de criminaliteit en wel aan beide kanten. Zo is het huiselijk geweld door de lockdown toegenomen en zijn kwetsbare groepen zoals jonge vrouwen economisch meer afhankelijk van mannen. Dit heeft weer een directe invloed op toekomstige projecten om deze doelgroep verder te ondersteunen. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we huidige ondernemersprojecten voor kwetsbare vrouwen kunnen uitbreiden en waar de noodzaak op het gebied van voorlichting bij geweld ligt.  
Stichting Rhiza

Binnen ons eigen team zijn er 6 mensen besmet geraakt met het corona virus, gelukkig zijn zij goed hersteld en hadden zij milde klachten. Vanwege de lockdown moesten wij, zoals u waarschijnlijk weet, al onze projecten behalve de klinieken sluiten.

Normaal gesproken richten we ons op duurzame projecten maar de afgelopen maanden heeft het hele team zich ingezet voor het verlenen van noodhulp middels het distribueren van flyers met de juiste informatie omtrent COVID-19, voedselpakketten, mondkapjes en het testen van mensen in onze klinieken. We kunnen de gevolgen van officiële statistieken (zoals het werkeloosheidscijfer) terugzien in onze projecten wat verregaande gevolgen heeft voor de mensen binnen de townships waar wij actief zijn.

Doordat veel mensen hun baan zijn kwijt geraakt kunnen zij gezondheidszorgdiensten of de ouderbijdrage voor de school van de kinderen niet betalen. Deze bijdragen dekken normaal gesproken een groot gedeelte van de operationele kosten. Hierdoor komt door de crisis letterlijk het voortbestaan van een kliniek of school in gevaar. Een vangnet is er niet.

Gezondheidszorg

We beschikken over zes (mobiele) klinieken die de volgende diensten aanbieden in de townships:


  • Moeder- en kindzorg.    

  • Family planning.

  • Het testen en behandelen van hiv/ aids, tuberculose en diabetes.

  • Basis gezondheidszorg (eerste lijn zorg).

  • Het testen op COVID-19.


Op dit moment zijn onze verpleegkundigen volop bezig met het testen van mensen op COVID-19 en hebben wij dankzij een externe sponsor extra personeel kunnen aannemen voor de extra diensten. De overheid heeft in deze samenwerking gratis tests beschikbaar gesteld. Deze constructie is essentieel om onze positie in de toekomst te verstevigen, voor een verdere samenwerking met de overheid met betrekking tot gezondheidszorg. Zo zijn wij bijvoorbeeld afhankelijk van licenties om onze diensten te mogen verlenen.

Op dit moment kunnen wij de klinieken nog openhouden dankzij externe sponsoren maar de kans bestaat dat wij de eigen bijdrage zullen moeten verlagen zodat de mensen kwalitatieve gezondheidszorg kunnen blijven ontvangen. Hier zal dus mogelijk een gat ontstaan die we met extra fondsenwerving moeten gaan dichten. Een andere grote uitdaging is dat de overheid alleen medicatie beschikbaar wil stellen aan Zuid-Afrikanen. Voor inwoners uit een sloppenwijk zoals Diepsloot, waar veel inwoners immigranten zijn, is dit een pijnlijke situatie waarin zij terecht zijn gekomen. Onze klinieken zijn er juist voor de meest kwetsbare groepen zoals zij en hen onthouden van medicatie is geen optie omdat wij niet meewerken aan racisme. Op dit moment is het nog niet zover maar dit is wel iets waar wij in de toekomst mogelijk rekening mee moeten gaan houden.

Beroepsgerichte trainingen

We bieden trainingen aan op het gebied van ECD, ICT en Fashion & design. Deze trainingen zijn essentieel om bijvoorbeeld werkloze of ongeschoolde jongeren in een korte periode klaar te stomen voor een duurzame baan. Omdat dit leidt tot toekomst bestendige banen willen we dit continueren. Immers een geschoolde kleuterdocent vergroot niet alleen haar eigen kansen op een vaste baan maar biedt de kleuters van nu en in de toekomst kwalitatief onderwijs. Essentieel voor de korte en lange termijn. Als gevolg van COVID-19 zijn wij genoodzaakt om alle trainingen die wij aanbieden te moeten heroverwegen zodat de trainingen nog beter aansluiten bij de vraag op de lokale arbeidsmarkt. Dit heeft overigens geen gevolgen voor de ECD en Fashion & Design trainingen omdat de vraag op de lokale arbeidsmarkt groter is dan ons aanbod.  

Ondernemerschap

Onze business hubs in Diepsloot en Orange Farm hebben wij vanwege de lockdown moeten sluiten. Helaas hebben we gemerkt dat veel kleine ondernemers verloren zijn gegaan door de uitbraak COVID-19 en de lockdown. Deze business hubs worden gesponsord door lokale bedrijven en met hen gaan we in gesprek over eventuele nieuwe programma’s zodat deze kleine ondernemingen weer kunnen worden opgestart of de ondernemers kunnen beginnen met een nieuwe onderneming. Deze ondernemingen zijn belangrijk voor een sloppenwijken omdat zij banen creëren. Eenvoudig gezegd, je kunt veel mensen trainen maar als er geen banen beschikbaar zijn gaat het haar doel voorbij en wordt er geen impact gemaakt.  

Onderwijs

Onderwijs is vanaf het begin van onze stichting een belangrijke focus geweest, ons motto bij de oprichting was ‘Ieder kind naar school’. Dit hebben wij vanwege de uitbreiding van onze projecten gewijzigd naar ‘Building strong communities’. De kwaliteit van het kleuteronderwijs in de townships is meestal van slechte kwaliteit waardoor het toekomstperspectief van kinderen al op jonge leeftijd de kop wordt ingedrukt en zij niet uit de vicieuze armoede cirkel kunnen ontsnappen.

Het trainen van docenten en schoolhoofden in de townships is hierdoor belangrijk om niet alleen de kleuters van nu maar ook die van de toekomst te kunnen voorzien van kwalitatief onderwijs. Hierdoor lopen zij geen achterstand meer op wanneer zij naar de lagere school gaan (deze wordt gratis aangeboden door de overheid waardoor hier geen noodzaak ligt). Op dit moment is de vraag groter dan ons aanbod en we verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven. 

De toekomst

Ver vooruit kijken is erg lastig maar dat de Covid-19 uitbraak gevolgen heeft voor onze projecten en de mensen in Zuid-Afrika moge duidelijk zijn. Wij zijn van mening dat met de pijlers waar we ons op richten een groot verschil maken en gaan maken voor de mensen. Wij zullen ons daarom blijven richten op duurzaamheid en zelfredzaamheid. Op dit moment zijn we druk bezig om een gedeelte van sommige lessen online te continueren zodat men geen verdere achterstand meer oploopt. Zoals eerder vermeld is in sommige gevallen de noodzaak verschoven of groter geworden. Zo zijn de meest kwetsbare groepen zoals jonge vaak alleen staande vrouwen en kinderen het hardst getroffen doordat zij in een (economisch) afhankelijke positie zitten. Deze crisis heeft ervoor gezorgd dat we inkomens genererende projecten of projecten waarin de baankansen zeer groot zijn voor deze groepen willen uitbreiden door meer plaatsen te bieden dan dat we nu doen. Gedacht kan worden aan de uitbreiding van projecten zoals “kleinschalige veehouderij voor vrouwen” en “ECD (kleuterschool) Training” voor vrouwen. Ook hebben we gezien dat velen hun baan zijn kwijt geraakt waardoor ze geen schoolgeld voor de kinderen kunnen betalen of voor de gezondheidszorg diensten voor henzelf en hun kinderen. Door extra fondsen te werven (in zowel Nederland als Zuid-Afrika) kunnen we deze bijdragen verlagen zodat zij gebruik kunnen blijven maken van deze diensten.      

Met vriendelijke groet,

Team Rhiza 
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover