Rhiza Netherlands

Zuid-Afrika in een corona spagaat

Voorzichtigheid is geboden over uitspraken omtrent corona, maar bij het zien van de cijfers over het aantal besmettingen in Nederland heeft het er de schijn van dat de maatregelen die we hier treffen doeltreffend zijn. We zijn ontzettend dankbaar voor de capaciteit binnen onze Nederlandse gezondheidszorg en buffer in de economie. Zeer tragisch zijn de verhalen van de mensen die de ziekte hebben opgelopen, de een heeft milde klachten terwijl de ander voor zijn of haar leven vecht op de IC, waarbij de uitkomst onzeker is. 

Hoe anders is dat in een land waar zoveel mensen niet of nauwelijks toegang hebben tot gezondheidszorg, het aantal hiv/aids en tb besmettingen dik boven de 7 miljoen ligt en miljoenen mensen in (extreme) armoede leven. 

Zoals u in het vorige nieuwsitem heeft kunnen lezen hebben wij meteen de nodige maatregelen getroffen om niet alleen ons eigen personeel maar ook de mensen waarvoor we het doen te beschermen. 

De afgelopen weken hebben we dankzij onze partner en sponsoren medisch materiaal, test kits, duizenden voedselpakketten en flyers in meerdere talen kunnen uitdelen. We zijn dankbaar voor het feit dat we dankzij hen zo snel hebben kunnen schakelen. 

Op dit moment zit Zuid-Afrika nog steeds in een lockdown en het ziet er naar uit dat de lockdown zeker tot eind april zal worden verlengd.  

De verlenging van de lockdown is noodzakelijk om de verspreiding van het virus te vertragen, zo zegt de Zuid-Afrikaanse overheid. 

We zien ook dat het leger en de politie wordt ingezet om de orde te bewaken maar kun je mensen dwingen thuis te blijven wanneer zij geen inkomen hebben om zichzelf en hun kinderen te voeden? Het is een van de vele dilemma’s waar mensen in de townships op dit moment voor staan. 

We zullen doorgaan met het uitdelen van voedselpakketten, voedsel vouchers (alleen te besteden aan essentiële producten), flyers met de juiste voorlichting om de mensen die wij kunnen bereiken te ondersteunen. 

Ook u kunt ons helpen en het verschil maken voor de mensen in Zuid-Afrika! 

Op www.rhiza.nl/doneren kunt u een bijdrage overmaken dat ten goede zal komen aan onze COVID-19 interventies. 

Blijf gezond en let een beetje op elkaar! 

 Groet, 

 Team Rhiza