Rhiza Netherlands
Beste lezer,

We zijn allemaal genoodzaakt om onze dagelijkse routine aan te passen en voorzorgsmaatregelen te treffen die niet allemaal even gemakkelijk zijn. Namens het team van Rhiza in zowel Nederland als Zuid-Afrika wensen we u sterkte en kracht toe in deze roerige en uitdagende periode.
We zijn allemaal op de hoogte van het feit dat COVID-19 de meest kwetsbare mensen raakt.
Met dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de situatie in Zuid-Afrika en welke maatregelen Rhiza heeft getroffen en zal gaan treffen om deze crisis door te komen.

25 jaar na de val van de apartheid is Zuid-Afrika nog steeds een land met een van de grootste inkomens ongelijkheid ter wereld.
Dit heeft als gevolg dat 82% geen zorgverzekering heeft en is aangewezen tot overheids- en publieke klinieken die vaak overvol en onderbezet zijn waardoor ze de vraag niet aankunnen.
Miljoenen mensen lijden aan ziektes zoals hiv/ aids en tuberculose waardoor wij ons grote zorgen maken over de verspreiding van COVID-19 in de al overbevolkte en kwetsbare sloppenwijken van Zuid-Afrika.
Op dit moment zijn de eerste besmettingen in Zuid-Afrika al vast gesteld en de vraag is wanneer het de townships bereikt als het er al niet is.

Daarom hebben wij de maatregelen getroffen die wij kunnen als ontwikkelingsorganisatie om de mensen die wij kunnen bereiken te beschermen.
Om verdere verspreiding tegen te gaan hebben wij:
  1. Onze scholen gesloten en willen wij voedsel- en hygiene pakketen meegeven zodat de kinderen in hun eigen omgeving verder kunnen leren.
  2. De business hubs en skills centres gesloten. Wij willen daarom de ondernemers en studenten data en hardcopy leermateriaal meegeven zodat zij in hun eigen omgeving alsnog verder kunnen.
  3. Hygiene en contact richtlijnen opgesteld voor ons personeel om hen zoveel mogelijk te beschermen. 
  4. Mondkapjes, zeep en desinfecterende middelen aangeschaft voor het personeel zodat zij alsnog hun werk op een zo veilig mogelijke manier kunnen voortzetten.
  5. Face to face afspraken gecanceld en zijn we over gegaan op digitale meetings om de organisatie draaiende te houden.
  6. De bouw van nieuwe projecten tot nader order opgeschort om ook hen te beschermen.
Onze klinieken draaien nog steeds op volle toeren en wij zullen onze klinieken zo lang mogelijk open houden om er voor onze mensen te kunnen zijn. De sluiting van de meeste projecten zorgt er wel voor dat er nu duizenden kinderen thuis zitten, ondernemers ten onder gaan en mensen geen beroepsgerichte trainingen meer kunnen volgen.

Het is onmogelijk om op dit moment te zeggen hoe de verspreiding zal gaan verlopen daarom richten we ons op wat we nu wel kunnen doen. Er is in de sloppenwijken een groot tekort aan zeep, beschermende kleding, desinfecterende middelen en test kits om COVID-19 vast te stellen (zodat we weten waar het wel en niet is verspreid).

Mocht u in de mogelijkheid zijn om een bijdrage te doen in de strijd tegen COVID-19 dan wordt dat zeer gewaardeerd!
U kunt een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL58RABO0125167229 zodat wij de verspreiding tegen kunnen gaan in de overbevolkte sloppenwijken.

Mocht u vragen of tips hebben dan kunt u ons bereiken op 06 514 35 117.

We zullen alles op alles zetten om deze crisis door te komen, samen met u.

Team Rhiza
0