Rhiza Ghana

STRIVING FOR EXCELLENT EDUCATION

Mfuom educatief Center of Excellence in Ghana is helemaal up and doing. Het hele onderwijzend personeel werkt heel hard om een uitstekende opleiding op school te bereiken. We werken eraan om volwassenen uit te nodigen die zich mogelijk willen inschrijven voor het programma voor volwasseneneducatie voor Mfuom Community.