Belastingvoordeel bij donaties voor particulieren
Aangezien we jouw donatie ontzettend waarderen, willen we je zo goed mogelijk informeren over de verschillende manieren om te doneren en welk belastingvoordeel je met de verschillende vormen van donaties behaalt. Om het optimale belastingvoordeel te behalen is het nodig om een overeenkomst te sluiten voor tenminste vijf jaar. Hier onder lichten we de mogelijkheden verder toe.
Doneren voor tenminste vijf jaar met overeenkomst
In deze link van de belastingdienst kun je een template overeenkomst “periodieke gift in geld” en een “betalingsvolmacht” downloaden. Als je deze helemaal invult, ondertekent en met ons deelt, benut je optimaal belastingvoordeel. Wij vullen alles dan aan, ondertekenen de overeenkomst en sturen je het door beide partijen ondertekende document retour. Hier is geen notaris voor nodig. 

Omdat wij een ANBI stichting zijn, kun je gebruik maken van de belastingvoordelen. De overeenkomst hoef je niet te versturen naar de belastingdienst, maar wel bewaren voor het geval de belastingdienst hier naar vraagt. Alleen voor de donaties na het afsluiten van de overeenkomst geldt het belastingvoordeel. Je kunt dus niet met terugwerkende kracht de overeenkomst afsluiten.

Hoe vaak je per jaar doneert maakt niet uit om het belastingvoordeel te benutten, zolang je tenminste één maal per jaar en ieder jaar in totaal hetzelfde bedrag doneert voor de afgesproken periode van tenminste vijf jaar.

Mocht je besluiten om gedurende de vijf jaar jouw donatie te verhogen, dan kan dat via een nieuwe overeenkomst die vanaf dat moment weer vijf jaar duurt. Wil je tussentijds je bedrag verlagen of stoppen met doneren en toch de gedoneerde bedragen optimaal kunnen aftrekken, dan kan dat als bijvoorbeeld jouw inkomen is gedaald en in de overeenkomst is opgenomen dat als het inkomen daalt, het afgesproken bedrag verlaagd kan worden of gestopt kan worden met doneren.

Hoeveel voordeel dit precies oplevert hangt af van jouw inkomenssituatie zoals de belastingschijf waar je in valt. Voor jouw situatie en voor een aantal voorbeelden, zie “bereken jouw voordeel” hier onder.
Éénmalige donaties of terugkerende donaties zonder overeenkomst
Donaties waar geen overeenkomst voor tenminste vijf jaar voor is afgesloten vallen in deze categorie. Voor deze donaties geldt een minimumbedrag en een maximum bedrag. Beide bedragen zijn afhankelijk van uw inkomenssituatie.
Het minimumbedrag: dit bedrag is 1% van uw jaarinkomen en minimaal €60,-. Pas vanaf dit bedrag geldt dat u belasting kunt aftrekken. Mocht je een fiscale partner hebben dan moet je 1% van het opgetelde jaarinkomen en minimaal € 120,- hanteren.
Het maximumbedrag: dit bedrag is 10% van uw jaarinkomen.
Voorbeeld
Het jaarinkomen is € 36.000,- wat het gemiddelde jaarinkomen in Nederland is in 2019. Het totale bedrag op jaarbasis wat gedoneerd wordt is € 120,- namelijk € 10,- per maand.
Omdat 1% van het inkomen € 360,- bedraagt en dit bedrag hoger is dan € 120,- kan de donatie niet worden afgetrokken. Pas vanaf bedragen boven € 30,- per maand kom je boven € 360,- per jaar en is het mogelijk om belasting af te trekken. Tot een bedrag van € 3.600,- op jaarbasis zou je belasting kunnen aftrekken.
Mocht je een fiscale partner hebben, ook met een jaarinkomen van € 36.000.- dan kun je pas belasting aftrekken vanaf een jaarbedrag aan donaties van € 720,- (2 maal € 360,-).
Bereken jouw voordeel
Zelf berekenen hoeveel je kunt terug krijgen van jouw donatie van de belasting met of zonder overeenkomst kan via https://anbi.nl/calculator/.
We hebben een aantal voorbeelden in onderstaande tabel geplaatst.
  • Enkele voorbeelden van belastingvoordeel met en zonder overeenkomst
Op basis van bovenstaande voorbeelden wordt duidelijk dat je pas belastingvoordeel ontvangt zonder overeenkomst vanaf vrij hoge bedragen op jaarbasis aan donaties. Met overeenkomst is het voordeel al vanaf € 2 per maand aanwezig en is het voordeel altijd hoger dan zonder overeenkomst.

Wat belangrijk is om bewust van te zijn is dat bovenstaande voorbeelden en de calculator een goed beeld geeft van welk voordeel je kunt behalen, maar dat vanwege veranderende wet- en regelgeving de exacte bedragen kunnen wijzigen in de toekomst (in beide richtingen). Dit is bijvoorbeeld het geval indien de percentages in de belastingschijven wijzigen. Dan betaal je een ander bedrag aan belasting en krijg je dus ook een ander bedrag terug van de belasting.
Wanneer is een overeenkomst voor tenminste vijf jaar voor mij interessant?
We moedigen iedere donateur die weet dat hij of zij tenminste de komende vijf jaar wilt doneren aan om een overeenkomst af te sluiten.

Maar ook indien je een eenmalige donatie wilt doen of een bepaald bedrag een jaar lang wilt doneren, moedigen we aan om dit bedrag te verdelen over vijf jaar via een overeenkomst. Hiermee kun je geld besparen, of je donatie verhogen terwijl je zelf hetzelfde bedrag netto uitgeeft.
Meer informatie, hulp of advies?
Wil je meer informatie over doneren met belastingvoordeel aan Stichting Rhiza of wil je graag wat hulp of advies voor jouw specifieke situatie? Joost denkt graag met je mee over de mogelijkheden. Je kunt contact opnemen met Joost op 06 – 39 53 24 86 of via j.meulenberg@rhiza.nl.