BELASTINGVOORDEEL VOOR BEDRIJVEN
Aangezien we jouw donatie ontzettend waarderen, willen we je zo goed mogelijk informeren over de verschillende manieren om te doneren en welk belastingvoordeel je met de verschillende vormen van donaties behaalt. Hier onder lichten we de mogelijkheden verder toe.
Zakelijke donaties

Dit zijn donaties die een kostenpost betreffen en een positieve, nuttige bijdrage levert aan de bedrijfsvoering. Dit kan bijvoorbeeld reclame of sponsoring zijn. Maar dit kan ook een donatie in manuren betreffen. Deze kostenpost is volledig aftrekbaar, zelf als het bedrijf fiscaal verlies lijdt (het bedrag wordt dan opgeteld bij het verlies wat het verlies verhoogt).
Niet-zakelijke donaties
Dit zijn donaties waarbij niet-zakelijke vrijgevigheid de overhand heeft, een donatie die zo hoog is dat deze niet redelijkerwijs in verhouding staat tot de weder prestatie. Hierbij kunnen verschillen voorwaarden van toepassing zijn, gebaseerd op het type bedrijf. Het hangt er van af of jouw bedrijf vennootschapsbelasting betaalt of inkomstenbelasting.

Vennootschapsbelasting: Indien het bedrijf vennootschapsbelasting betaalt, geldt dat per jaar de aftrek ten hoogste 50% van de winst bedraagt, met een maximum van € 100.000. Hier is geen overeenkomst van vijf jaar voor benodigd. Met inachtneming van bovenstaande kunnen donaties volledig worden afgetrokken.

Inkomstenbelasting: Indien het bedrijf inkomstenbelasting betaalt (van toepassing bij een eenmanszaak of vof), gelden dezelfde voorwaarden als voor particulieren.
Meer informatie, hulp of advies?
Wil je meer informatie over doneren met belastingvoordeel aan Stichting Rhiza of wil je graag wat hulp of advies voor jouw specifieke situatie? Joost denkt graag met je mee over de mogelijkheden. Je kunt contact opnemen met Joost op 06 – 39 53 24 86 of via j.meulenberg@rhiza.nl.